Quy định về xác nhận thông tin đặt phòng

– Yêu cầu đặt phòng, đặt dịch vụ phải được gửi bằng văn bản dưới hình thức email với đầy đủ thông tin: Họ tên Khách, ngày đặt, ngày trả, loại phòng.

– Số lượng khách/phòng.

– Số lượng phòng (nếu có), tổng số lượng khách (người lớn, trẻ em), giá…và các yêu cầu khác (nếu có) trước ngày khách đến (theo file xác nhận đặt phòng hoặc đặt dịch vụ của khách sạn).

– Xác nhận đặt phòng hoặc đặt dịch vụ sẽ có hiệu lực khi khách hàng nhận được xác nhận của Khách sạn. Việc xác nhận đặt phòng hoặc đặt dịch vụ được thực hiện bằng văn bản với đầy đủ chi tiết thanh toán.

– Kiểm tra tình trạng phòng/ dịch vụ qua điện thoại không được xem là xác nhận đặt phòng hoặc đặt dịch vụ của Khách sạn.

right arrow time clock pin e